On-hire/Off-hire

Chcete zkontrolovat vaše vagóny před pronájmem nebo po něm? Kontaktujte nás!

Zajistíme vám nezávislé posouzení vagónu před nebo po předání z nájmu.

Jsme schopni provést kontrolu všech bezpečnostních prvků, celistvost všech komponentů vagónu a jeho provozuschopnost.

Pořídíme nezávislou dokumentaci stavu vozů, včetně fotodokumentace a popisu případných závad. Považujeme to za důležité nejen pro případné budoucí klientovi spory, ale i z hlediska evidence.

Naše nezávislost je Vaší výhodou – umožňuje nám být neutrální k oběma stranám nájmu, což šetří čas a peníze při dokumentaci vagonu.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.